Algemene voorwaarden voor de gratis workshops & gratis opleidingenHoe kan u inschrijven voor een opleiding?
Vul uw gegevens in op onze website en verstuur uw inschrijving. Binnen 24 uur na ontvangst krijgt u een bevestiging van uw inschrijving. Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden voor open opleidingen, de algemene verkoopvoorwaarden en de privacy statement op onze website.

In geval van vragen over uw bevestiging of inschrijving, neem contact met ons op via info2@sb-management.be of +32 495 28 11 38.

Uitvoeringsvoorwaarden
SB Management behoudt steeds haar onafhankelijkheid ten aanzien van de klant met betrekking tot de door haar verstrekte adviezen, instructies, sessies, enz ... .

SB Management kan nooit verplicht worden om bij de uitoefening van haar opdracht standpunten in te nemen die zouden kunnen ingaan tegen haar beroepsethiek.

De opdracht verleend aan SB Management dient steeds geapprecieerd te worden binnen het kader van de inspanningsverbintenissen. SB Management waarborgt derhalve nooit een welbepaald resultaat.

Partijen waarborgen wederzijds de in het vertrouwelijke kader van deze overeenkomst bekomen gegevens vertrouwelijk te zullen behandelen.

Foto en video tijdens het evenement
U neemt gratis deel aan de workshop of opleiding, onze fotograaf neemt op die dag foto's en maakt korte video's. In ruil vragen we enkel uw toestemming om dit beeldmateriaal te mogen gebruiken op Linkedin, onze website, sociale media, ... Door uw deelname bevestigt u expliciet uw toestemming hiervoor. Als u echt niet wenst dat u op een foto komt, laat het dan even expliciet weten via email.

Onvoorziene omstandigheden vanwege SB Management
SB Management kan eventueel de opleiding annuleren of verplaatsen wegens ziekte van de trainer, te weinig of te veel inschrijvingen of andere omstandigheden. U wordt hiervan dan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht via e-mail of telefonisch.

In dat geval kan u uw inschrijving verplaatsen naar een andere datum.

Annulatievoorwaarden
Eenvoudig: annuleren kan op elk moment. U mag zich ook op elk moment laten vervangen door een andere deelnemer door het via email te melden.

Intelectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht, merkenrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op de door SB Management vervaardigde teksten, handelsmerken of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opleiding, berust bij SB Management, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden voor diensten B2B gelden voor de open opleidingen.