Algemene voorwaarden voor de open opleidingenHoe kan u inschrijven voor een opleiding?
Vul uw gegevens in op onze website en verstuur uw inschrijving. Binnen 24 uur na ontvangst krijgt u een bevestiging van uw inschrijving. Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden voor open opleidingen, de algemene verkoopvoorwaarden en de privacy statement op onze website.

In geval van vragen over uw bevestiging of inschrijving, neem contact met ons op via info2@sb-management.be of +32 495 28 11 38.

Hoe betaalt u uw opleiding?
De prijs voor de opleiding staat altijd vermeld op de brochure of de webpagina (prijs excl. btw). De prijs omvat ook alle kosten.

Betalingen via de KMO-Portefeuille: omdat regels van de KMO-Portefeuille buiten onze wil om kunnen wijzigen, is de subsidie voor de KMO-Portefuille in onze documenten altijd indicatief. In geval van subsidies via de KMO-Portefeuille, gaat de wetgeving van de Vlaamse Gemeenschap altijd voor op onze voorwaarden en richtlijnen.

De betaling volgt steeds binnen 15 dagen na facturatie.

Uitvoeringsvoorwaarden
SB Management behoudt steeds haar onafhankelijkheid ten aanzien van de klant met betrekking tot de door haar verstrekte adviezen, instructies, sessies, enz ... .

SB Management kan nooit verplicht worden om bij de uitoefening van haar opdracht standpunten in te nemen die zouden kunnen ingaan tegen haar beroepsethiek.

De opdracht verleend aan SB Management dient steeds geapprecieerd te worden binnen het kader van de inspanningsverbintenissen. SB Management waarborgt derhalve nooit een welbepaald resultaat.

Partijen waarborgen wederzijds de in het vertrouwelijke kader van deze overeenkomst bekomen gegevens vertrouwelijk te zullen behandelen.

Onvoorziene omstandigheden vanwege SB Management
SB Management kan eventueel de opleiding annuleren of verplaatsen wegens ziekte van de trainer, te weinig inschrijvingen of andere omstandigheden. U wordt hiervan dan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht via e-mail of telefonisch.

In zo’n geval kiest u zelf: u krijgt uw geld terug of u verplaatst uw inschrijving naar een andere datum.

Annulatievoorwaarden
Annuleren tot 14 kalenderdagen voor de start is kosteloos. We kunnen in dat geval uw inschrijving annuleren of verplaatsen naar een andere datum.

Annuleren minder dan 14 kalenderdagen voor de start : in dit geval blijft het volledig bedrag sowieso verschuldigd. U mag zich natuurlijk altijd laten vervangen door een andere deelnemer.

Intelectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht, merkenrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op de door SB Management vervaardigde teksten, handelsmerken of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opleiding, berust bij SB Management, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden voor diensten B2B gelden voor de open opleidingen.