Externe audit: "Jan Roel van Rhee behoort tot de 2,5% beste consultants in Vlaanderen"Voor de erkenning voor de KMO portefeuille van de Vlaamse Gemeenschap, liet Jan Roel van Rhee zich als consultant auditen (auditor: GIPT, Berchem). Het resultaat: op bijna alle items scoort hij 2 x de standaardafwijking beter dan het gemiddelde (zie figuur hieronder, Gauss-curve).

U haalt met Jan Roel als consultant dus een extra stuk zekerheid in huis dat uw project in goede handen is. Het volledig auditverslag vindt u hier in PDF formaat.Nog een paar leuke details uit het auditverslag

  • Sterke punten: 'Zowel het analytisch als het conceptueel denken zijn uitermate sterk ontwikkeld bij de heer Van Rhee. Hij analyseert de probleemstelling naadloos en weet zowel directe als indirecte zaken aan te geven. Het valt hem dan ook niet moeilijk om zaken in een bredere conceptueel kader te plaatsen en hij gaat uitermate vlot van het meer diepgaande naar het bredere conceptuele. Daarbij kwantificeert hij de zaken helder waardoor het voor de toehoorder ook een goede houvast vormt. Hij brengt bovendien het proces helder in kaart, overzichtelijk en voldoende ordelijk (hoewel dit laatste niet echt zijn sterkste punt is). Zijn organisatievermogen is goed ontwikkeld : hij bepaalt de werkwijze en procedures, brengt het geheel in kaart en weegt de pro’s en contra’s af. Hij is uitgesproken klantgericht en legt interactief en direct contact met de klant. Zijn servicegerichtheid is groot en ook zijn drang om vernieuwing, verandering te brengen en op ontspannen wijze de klant hiervan te overtuigen zijn sterk ontwikkeld. Hij leeft zich probleemloos in de situatie in en is energetisch in zijn aanpak en zijn.'
  • Zwakke punten: geen
  • Globale beschrijvende evaluatie: '...Tijdens het assessment zet de heer Van Rhee een zeer sterke prestatie neer. Hij hanteert een sterke overall aanpak en via een integrale benadering geeft hij advies. Hij is voldoende flexibel om andere denkpistes te hanteren en overtuigt de klant tenslotte sterk van zijn zakelijke aanpak, zijn financiĆ«le berekening rekening houdend met de algemene context. Hij houdt bij het presenteren van de gegevens goed de aandacht en weet op vlotte wijze in interactie te gaan met de toehoorder, hij stemt maw goed af. Ook het proces weet hij volledig in kaart te brengen en ook hierin weet hij goed aan te houden wie welke beslissingsverantwoordelijkheid heeft. Hij praat zeer snel, maar ook duidelijk, denkt goed mee met de toehoorder. Zijn business gerichte benadering past perfect in meer professionele organisaties of organisaties die professioneel wensen te worden. ...'

  • Het volledig auditverslag vindt u hier in PDF formaat.

    Download het audit verslag (PDF)

    Neem contact met ons op voor een eerste gesprek over uw sales- of serviceproject. Tot binnenkort!